Istoria mea, Persoane cu dizabilități — December 8, 2014 22:59

Învață la domiciliu, însă profesorii pășesc foarte rar pragul copiilor cu dizabilități

Mariana Moraru, mamă Mariana Moraru, mama unui copil cu dizabilități intelectuale din mun. Chișinău, se arată îngrijorată de calitatea studiilor la domiciliu pentru acești copii, din cauza timpului insuficient de lecții pe care le petrec de obicei acasă.

În cel de-al trilea an de studii, băiatul nu a fost vizitat în prima lună a programului de învățământ. Din această cauză, copilul Marianei a plâns mai tot timpul că profesorii se arată foarte puțin acasă, deși ar trebui să învețe același program ca și ceilalți colegi.

Unica dificultate a copilului Moraru este exprimarea verbală, deși înțelege bine ceea ce i se explică. Până în acest an, profesorul învață copiii la domiciliu circa două ore pe săptămână, ceea ce este foarte puțin pentru un copil care are nevoi speciale, consideră Mariana Moraru. Potrivit mamei copilului, acesta s-ar descurca mai bine la o școală specială, decât la una obișnuită, din cauza slabei pregătiri a cadrelor didactice.

În baza Constituției RM (art.35) învățămîntul școlar este garantat pentru toți copii. Această prevedere înseamnă că statul trebuie să ia măsuri în vederea asigurării tuturor copiilor studiilor școlare.

Potrivit experților de la Centrul de Informare în doemniul Drepturilor Omului, în cazul copiilor cu nevoi speciale (cu dizabilități) statul poate aborda aceste nevoi speciale fie prin asigurarea învățămîntului la domiciliul (din contul statului) – art.30 al Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, fie prin asigurarea acomodărilor rezonabile – orice adaptare necesară şi adecvată, într-un caz particular, care nu impune o sarcină disproporţionată sau nejustificată atunci cînd este nevoie pentru a asigura unei persoane, în cazurile stabilite de lege, exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi).

”În cazul de față neasigurarea nici a învățămîntului la domiciliul, nici a accesului adaptat și a procesului adaptat în cadrul școlii generale – constituie încălcarea dreptului la învățămînt și totodată actul de discriminare pe motiv de dizabilitate”, afirmă Veaceslav Balan, expert CIDO.

Acest articol este realizat de Centrul de Informare in domeniul Drepturilor Omului, cu sprijinul Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. Opiniile exprimate aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia Fundaţiei.

Lasă un comentariu

— required *

— required *