Istoria mea, Persoane cu dizabilități — January 30, 2015 13:11

Proprietari ai unor locuințe ignoră serviciile de închiriere persoanelor cu dizabilități

imagine simbol

imagine simbol

După absolvirea facultății, Roman Guțu trebuia să elibereze căminul universității, unde locuise pe perioada studiilor. În încercarea sa de a căuta o gazdă în orașul Chișinău, i se răspundea foare amabil la telefon și era invitat să viziteze locuința. La fața locului, răspunsurile pe care de obicei le primește este că aparamentul deja a fost dat în chirie.

Roman Guțu este sigur că refuzurile se datorează cizabilității de vedere și neîncrederii proprietarilor față de asemenea găzdași. Altădată, mergând la fața locului pentru a se înțelege cu proprietarul imobilului, lui Roman i se spunea direct că le este frică să-i ofera gazda, din cauza dizabilității, deoarece le este în grijă că ar deteriora mobila sau ar provoca vreun incendiu.

Chiar dacă Roman le oferea banii pentru chirie imediat, doritori de a-și da apartamentul în chirie, nu se arătau deloc entuziasmați. În cele din urmă, a reușit să convingă pe unul dintre proprietari să-i dea o odaie în chirie. După câteva zile de reparație, Roman reușise să schimbe tapetele în odaia respectivă, a vopsit fereastra. Nu reușise bine să se mute cu traiul, că stăpânul locuinței s-a răzgândit și i-a zis că și-a schimbat planurile. De această dată, i s-a explicat că dorește să efectuieze euroreparație și să ridice prețul apartamentului.

Din nou, Roman, a fost nevoit să plece fără nici măcar să-și recapete banii investiți pentru reparație, circa o mie lei, bani care pentru o persoană cu disablități în Moldova înseamnă mult. Roman povestește că în aceeași situație nu este doar el, dar mai mulți prieteni de-ai săi, colegi, persoane cu disabilități care au încercat să-și caute o gazdă, dar care au trăit aceleași situații descurajatoare.

Potrivit tânărului, cea mai simplă soluție pentru o persoană cu disablități severe în identificarea unei gazde este doar prin intermediul unor cunoscuți, prieteni, rude, altfel, șansele sunt aproape nule. Doar așa i-a reușit lui Roman să închirieze o odaie în sectorul Telecentru al capitalei.

Roman Guțu crede că statul este de vină pentru haosul de pe piața imobiliară, mai ales în ceea ce ține de închirieri. Potrivit lui, ar trebui să existe o reglementare atât a prețurilor, cât și să oblige proprietarii să semneze contracte de închiriere pentru astfel de servicii.

Refuzarea gazdei unei persoane pe motiv de dizabilitate – inclusiv de către o persoană privată – constituie discriminare. Dreptul la chirie a unei locuințe este o formă de exercitare a dreptului la locuință și din acest motiv, acest drept este protejat de legislația anti-discriminare. Experții de la Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului afirmă că potrivit art.8 al Legii Nr.60 din 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, întitulat «Egalitatea şi nondiscriminarea persoanelor cu dizabilităţi» stabilește:

(4) Persoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile civile, politice, sociale, economice şi culturale, precum şi de libertăţile fundamentale consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova, prin Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin prezenta lege şi alte acte normative.

Roman Guțu, absolvent al Univeristății de Stat

Roman Guțu, absolvent al Univeristății de Stat

(6) Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi constînd în orice deosebire, excludere, marginalizare, limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de creare a condiţiilor favorabile şi de adaptare rezonabilă, care conduc la imposibilitatea sau complicarea recunoaşterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

(13) Statul garantează excluderea oricărei forme de discriminare pe criteriu de dizabilitate.»

De asemenea, Legea Nr.121 din 2012 cu privire la asigurarea egalităţii prevede că «Subiecţi în domeniul discriminării sînt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat.», iar art.8 al Legii (Interzicerea discriminării privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului) stabilește că este interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la:

a) serviciile oferite de autorităţile publice;
b) serviciile de asistenţă medicală şi alte servicii de sănătate;
c) serviciile de protecţie socială;
d) serviciile bancare şi financiare;
e) serviciile de transport;
f) serviciile culturale şi de agrement;
g) vînzarea sau închirierea de bunuri mobile sau imobile;
h) alte servicii şi bunuri disponibile publicului.»

Juriștii mai afirmă că un asemenea comportament față de Romna Guțu constituie act de discriminare pentru care persoanele respective pot fi trase la răspundere. În asemenea cazuri, persoana discriminată are obligația doar să demonstreze faptul refuzului (de exemplu printr-o comunicare scrisă sau audio) și să invoce (să pretindă) discriminarea, iar sarcina demonstrării că refuzul nu se datorează discriminării, dar unui alt factor obiectiv aparține persoanei căreia îi este imputat actul de discriminare.

Acest articol este realizat de Centrul de Informare in domeniul Drepturilor Omului, cu sprijinul Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. Opiniile exprimate aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia Fundaţiei.

Lasă un comentariu

— required *

— required *